Život, to by neměla být pouze práce a starosti


Věřte tomu, že život by nemÄ›l být pouze o starostech a o práci! Pokud se ÄlovÄ›k nenauÄí vydechnout a odpoÄívat, ne vždy konÄí dobÅ™e. Zahalí ho oblak stresu a nepohody, stane se nerudným a v návaznosti na psychickou nepohodu se dříve Äi pozdÄ›ji zcela jistÄ› dostaví i ta fyzická. PÅ™estože vaÅ¡emu tÄ›líÄku ve skuteÄnosti nebude nic vážného, můžete stres pÅ™etavený do fyzických potíží vnímat jako bolest v nejrůznÄ›jších Äástech tÄ›la. Hovoříme o takzvaných psychosomatických potížích. BÄ›hání od lékaÅ™e k lékaÅ™i vám v takových chvílích urÄitÄ› nepomůže. Nejlepším uzdravení spoÄívá v nastolení rovnováhy duch a i tÄ›la, vypnutí mozku a útÄ›k od pracovní reality vÅ¡edních dnů. A samozÅ™ejmÄ› že není nad to, pokud tento útÄ›k provedete ve dvou – jen vy a váš protÄ›jÅ¡ek.

Mimo domácí prostředí

SpoleÄnÄ› budete moci utéci od každodenního vÅ¡edního stereotypu a naÄerpat nové síly. Základní pravidlo zní – musí to být mimo domov. Tam, kde se o vás beze zbytku postarají, pohladí vaÅ¡i duÅ¡i i tÄ›lo. Je spousta takových míst, která si můžete vybrat nejlépe prostÅ™ednictvím naÅ¡eho serveru. Hledejte wellness víkend pro dva.