Co jsme schopni zvládnout?


Snad se Vám již dostalo té cti a mohli se si zkusit něco vlastníma rukama postavit. Nebo jste určitě prošli základní povinnou školní docházkou a zde jste museli být přítomni na hodinách matematiky. Že spolu tyto dvě věci zdánlivě nesouvisí? Může se to tak zdát, ale určitá podstata těchto dvou záležitostí je vcelku stejná. V tomto případě obzvlášť geometrie v matematice. Určitě Vás učitel, ať jste měli na tento předmět kohokoli, cepoval, abyste měli vše podle pravítka, přesně, bez přetahování. Toto, co jste se učili, bylo základem pro mnoho dalších dovedností, které pravděpodobně musíte být schopni ovládat v dospělém věku. Tyto schopnosti se na první pohled nemusí s matematikou pojit, i když pokud budete muset na stavbě vytvořit správně pravý úhel, asi si na matematiku hned vzpomenete.

půdorys budovy

Ale jsou zde i další úkony, pro které nám matematika dala základ. Celkově velmi podobné je ale využívání různých měřidel https://www.i-nastroje.cz/meridla. V matematice se běžně setkáváme s pravítky, úhloměry, dalšímu mohou být sinusová pravítka, ale také třeba sem můžeme započítat i to kružítko. Je pravda, že stavební měřidla se pak od těchto matematických trochu liší, obvykle ve své velikosti, ale princip zůstává mnohdy úplně stejný.

tužka a pravítko

Když už je řeč o stavebních měřidlech, snad každý si vzpomene na Egypťany a jejich pyramidy. Jedná se o doopravdy umělecké dílo a tento národ celkově byl velmi zdatný ve využívání jednoduchých pomůcek, se kterými ale byli schopni dokázat divy. Jejich měřidla byla doopravdy velmi jednoduchá, ale plnila svůj účel a pokud se k tomu měření přidalo i několik výpočtů, kterých byli hlavní stavitelé schopni, a které jsou již dnes mnohdy zabudovanou funkcí měřidel. Je jisté, že bychom se jejich příkladem mohli řídit a pokusit se něco vytvořit vlastními silami a tím co si nosíme v hlavě, ale jsme my toho ještě jako společnost schopni?

You Might Also Like