Víte, že s fotovoltaikou můžete i ohřívat vodu


Ti z vás, kteří pamatují devadesátá léta, si možná vybaví jedny z prvních pilotních projektů fotovoltaických systémů, které začaly pokrývat např. střechy městských úřadů nebo obchodních center. Od té doby však tyto technologie poskočily o velký kus kupředu a jsou dostupné i pro obyčejné „smrtelníky“.

fotovoltaický panel

Panely pracují i v době, kdy je slunce pod mrakem

Efektivita fotovoltaických panelů spočívá v tom, že ji nelze srovnávat se solárními (tzv. tepelnými) kolektory. Jestliže chcete například ohřívat vodu pomocí přímých tepelných panelů, potřebujete k tomu přímé sluneční záření, tedy jasné nebo polojasné nebe. Jakmile se slunce schová za mrak, intenzita ohřevu padá téměř k nule. U fotovoltaiky to však neplatí, tam se sice sníží výkon, ale nikoli na nulu. Systémy pracují i tehdy, je-li slunce schované při zatažené obloze třeba dlouhou dobu několika dnů.

fotovoltaické elektrárny

U tepelných panelů může dojít i k opačnému extrému, kdy dochází vlivem velmi intenzivního slunečního záření k přehřívání teplonosného média, což pak může způsobit závadu na celém systému, anebo zkrácení jeho životnosti.

Fotovoltaika i u neobvyklých staveb

Možná, že právě vy se domníváte, že fotovoltaické elektrárny v Brně Sunus jsou určené výhradně pro některé typy objektů, a že je není možné instalovat zrovna tam, kde byste si přáli. Na toto lze odpovědět poměrně jednoznačným argumentem: Fotovoltaiku lze namontovat třeba na dřevěnou kadibudku nebo kůlnu, podmínkou jsou pouze dvě věci – za prvé musí mít objekt požadovanou pevnost a nosnost, aby se pod tíhou panelu nerozsypal, a za druhé je záhodno mít objekt dostatečně vystavený slunečnímu záření. Nebude vám tedy k ničemu zařízení, které bude sice na střeše luxusní novostavby, ale zastíněné ze všech stran vzrostlými jehličnany, naopak na záchodové kadibudce na okraji zahrady bez stromů a keřů a sousedních staveb bude mít systém maximální výkon.

You Might Also Like