Česká republika je ve výrobě energie zatím zcela soběstačná

Naše republika patří mezi přední evropské země, které jsou soběstačné ve výrobě elektrické energie a dokonce může své energetické „přebytky“ prodávat svým sousedům.
komíny elektrárny
Stát vlastní, prostřednictvím největšího výrobce elektrické energie ČEZ a.s., celkem 69 elektráren. Z toho:
·         10 uhelných
·         2 jaderné
·         37 vodních (z toho 3 přečerpávací)
·         1 paroplynovou
·         13 slunečních
·         2 větrné elektrárny
·         3 elektrárny spalující biomasu
·         1 bioplynovou stanici
Největší podíl na výrobě elektřiny stále tvoří uhelné elektrárny (46%), které nejsou moc vstřícné k životnímu prostřední, a jejich provoz rozhodně není levný. Bez nich by ale Česká republika nebyla schopná pokrýt vlastní spotřebu el. energie.
vrtule větrné elektrárny
Na pomyslném druhém místě jsou elektrárny jaderné (36%), jejichž provoz je levnější, než u uhelných, ale u tohoto provozu je nutné zajistit bezpečné uskladnění vyhořelého jaderného paliva. V současné době nemá Česká republika žádné hlubinné úložiště a palivo z elektráren Temelín a Dukovany ukládá v tzv. meziskladech. To je pouze dočasné řešení a je nutné najít vhodné místo, které bude dlouhodobě využíváno pro uskladnění nebezpečného jaderného odpadu.

Nejvíce šetrnými k životnímu prostředí jsou vodní elektrárny, které se podílí na celkové výrobě energie pouhými pěti procenty. Jsou ale největším obnovitelným zdrojem energie u nás. Mezi největší z nich patří elektrárny Dlouhé stráně, Dalešice, Orlík, Slapy a Lipno.
Větrné a slunečné (elektrárny) se podílejí na celkové výrobě téměř pěti procenty a mají velmi nízké náklady na vlastní provoz. Bohužel vrtule větrných elektráren a solární panely zásadně mění tvář krajiny a proto je jejich výstavba omezena.
dráty vysokého napětí
Posledním významnějším zdrojem jsou elektrárny plynové a bioplynové. Jedná se o čistší zdroj, než jsou uhelné elektrárny a proto se do budoucna uvažuje o masivní náhradě uhelných elektráren za plynové.
Česká republika je zcela závislá na provozu jaderných a tepelných (uhelných a plynových) elektráren a nikdy nepokryje svoji spotřebu pouze obnovitelnými zdroji. Solární a větrná energie je se svými pěti procenty minoritním zdrojem, ale čistým doplňkem, který by naše země měla v rámci možností daných krajinou, rozvíjet.

You Might Also Like