Lidé využívají ke komunikaci telefon teprve 140 let

Již slavný filozof Aristotelés ze Stageiry prohlásil, že člověk je tvor společenský a komunikace dělá člověka člověkem. Od pradávna toužili lidé po tom, aby mohli sdělit informaci druhému na dálku. Zpočátku člověk komunikoval pouze ústní formou „z očí do očí“ a formou gest, postojů či mimických výrazů na krátkou vzdálenost. Později formou obrázkovou a písemnou, kde záznamovým médiem byl kámen, hliněná destička či papyrus, později pergamen, hedvábná látka a papír. Počátky výměny zpráv spadají už do starověkých zemí, např. Egypta, Persie a Indie.
první telefon
Jen dopisy nestačily
S technologickým vývojem lidstva ovšem stoupaly požadavky na předávání informací, především na jeho rychlost. Tuto potřebu zpočátku řešili poslové a počátkem šestnáctého století propracovaný systém prvních pošt, kde se díky absenci elektřiny používala k dopravě zpráv zvířata, především koně a holuby. Naprostou komunikační mimořádností byl mechanický trubkový telefon vynalezený v roce 968 a téměř tisíc let používaný pro komunikaci na různých částech lodi, pro vydávání kapitánových pokynů posádce apod.

Obrovským technologickým skokem a předchůdcem telefonie byl vynález optického telegrafu v roce 1684 a později elektromagnetického telegrafu v roce 1836, jehož princip o osm let později zdokonalil Samuel Morse. Začíná éra komunikace pomocí Morseovy abecedy, která trvala více než 100 let.
Přesto, že byl telegraf převratným objevem, byl velmi omezen prostorem a sloužil především pro komunikaci mezi úřady, poštami, železničními stanicemi apod. Lidé stále více toužili přenášet na dálku vlastní hlas a s rozvojem měst mít komunikační přístroj přímo doma, což telegraf neumožňoval.
moderní telefon
Revoluční převrat v komunikaci přišel v roce 1876 díky skotsko-americkému vědci a vynálezci telefonu Alexandru Grahamu Bellovi. O rok později byl jeho vynález k dispozici veřejnosti. Nastal počátek celosvětové masové výroby telefonů, které v počátku byly závislé na spojovatelkách, které musely hovor „přepnout“ na správnou linku. Trvalo dalších dvacet let, než byla v USA představena první automatická analogová telefonní ústředna. V osmdesátých letech minulého století došlo k digitalizaci telekomunikací a tím k zásadnímu zrychlení telefonních spojení. To už ale začal bleskový vývoj mobilních telefonů, které během třiceti let zcela vytlačily tzv. pevné linky.

You Might Also Like