Jste inovativní podnik?

Co to je vlastně inovace? Dnešní zákazník je velice náročný na produkty i na služby. Náročnost zákazníků je způsobená hlavně tím, že je všeho dostatek. Vlastně lépe řečeno – nadbytek. Lidé si mohou vybírat z různých značek, různé druhy produktů, různá barevná provedení, různé velikosti balení… Téměř všeho je na trhu opravdu dost, proto mezi sebou podniky neustále válčí v tom, jak přilákat nové zákazníky, jak přetáhnout zákazníky od konkurence, a jak si udržet loajalitu stávajících zákazníků. To je totiž velice podstatné. Dnešní podniky se totiž opravdu snaží budovat se zákazníky dlouhodobé vztahy.
obchodní inovace
Abychom na tomto konkurenčním bitevním poli byli úspěšní, je potřeba být inovativní. Inovace znamená, že firma vymyslí něco nového. Inovace je tedy jakási změna, přičemž všichni doufají, že to bude změna k lepšímu. Podle toho, kde se inovuje, rozlišujeme různé druhy inovací.
1) Výrobková – znamená to, že firma vytvoří naprosto nový produkt, nebo nějakým způsobem vylepší produkt stávající – např. vymyslí novou příchuť, novou vůni, nový potisk…
2) Výrobní– firma změní způsob výroby daného produktu. Nový způsob musí být v něčem lepší – buď je efektivnější, vypustí práce, které nejsou potřeba nebo změní postup výroby.
3) Technologická– znamená zavedení nové technologie do výroby například tím, že firma nakoupí nový stroj, který je modernější, efektivnější a méně nákladný na provoz.
4) Organizační– znamená změnu v organizaci firmy, která může propustit nadbytečné zaměstnance nebo naopak vytvořit další členění organizační struktury v případě rozrůstání podniku.
5) Marketingová– souvisí s propagací výrobku. Podnik vytvoří novou reklamní kampaň, zkusí zákazníky oslovit novým, třeba i šokujícím typem reklamy.
podnikatelský záměr
Jak tedy můžeme vidět, inovace mohou probíhat ve všech částech podniku. Výrobkové a marketingové inovace se týkají zákazníků, kteří se s nimi přímo setkají. Ostatní typy inovací zákazníci příliš neuvidí. Pro firmu jsou ale důležité, protože mohou ušetřit spoustu peněz, které je možné reinvestovat do výzkumu a vývoje nových produktů. Takže pokud chcete uspět na trhu, buďte kreativní a vymýšlejte neustále to, jak být lepší.

You Might Also Like