Labyrint dotací z Evropské Unie

V každém úspěšném podnikání se dostanete do bodu, kdy zvažujete, jak dále růst, jak zvýšit své kapacity nebo jak zmodernizovat vývoj nových výrobků. Pak začnete hledat zdroje, jak toho dosáhnout a hlavně, jak vše financovat. Zvážíte investici z vlastních zdrojů, vyhledáte dostupné bankovní úvěry, možná zvážíte i vstup kapitálu vneseného novým společníkem, určitě vás ale napadnou dotace.
bankovky eur v kapse
Od koho lze dotaci získat? Možností je hned několik. Každého jistě napadnou Evropské strukturální a investiční fondy. Jejich českou alternativou jsou dotace z operačních programů Ministerstva životního prostředí, regionálních rozvojových programů Ministerstva pro místní rozvoj, operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, České rozvojové agentury a řady dalších. V centru naší pozornosti však zůstanou dotace z Evropské Unie.
výpočet pojištění

Hledejte program podle typu investice

 
Než zjistíme, o jaké dotace žádat, je potřeba si ujasnit, pár základních obecně platných bodů pro vyplácení dotací z fondů EU. O takovou dotaci mohou žádat pouze podnikatelé, tedy fyzické a právnické osoby, které mají nejvýše 250 zaměstnanců. Z dotace lze financovat pouze část projektu. Zhruba polovinu potřebných peněz vkládá do investice samotný podnikatel. Navíc peníze z dotace jsou vypláceny až po zdárném ukončení projektu, na který bylo o dotaci požádáno a to pouze za předpokladu, že příslušné ministerstvo shledá všechny podmínky dotace za splněné.
Na začátku žádosti o dotaci tedy stojí získání co největšího množství informací o dotačních programech a zajištění financování celého projektu. Podnikatel si může vybrat z řady operačních programů, např. OPPIK, OPŽP, PRV nebo komunálních programů. Někdy je jednodušší si daný operační program vyhledat dle typu investice. Lze investovat třeba do strojů a technologického vybavení, do nemovitostí, do projektů v informačních technologiích, do výzkumu a vývoje nových výrobků.
Vypracování samotné žádosti, je vhodné svěřit do rukou někomu zkušenému nebo firmě, která se žádostmi o dotace zabývá. Ušetří vám to čas a starosti, i když budete muset vynaložit, mnohdy nemalé finanční prostředky. Ty vás bude stát i studie proveditelnosti, která bývá obvyklou součástí dotačních programů a často vám nezbude jiná možnost, než ji také zadat externí firmě. Dobré je, že částku na její zpracování si často můžete zahrnout do nákladů projektu proplácených z dotace. Žádost pak podáváte na základě vyhlášené výzvy a to v souladu s podmínkami vybraného programu.
Profinancování projektu z dotací EU se tedy vždy dobře rozmyslete. Vezměte v úvahu i rizika spojená s dalším vývoje trhu ve vašem segmentu podnikání, a pokud máte možnost, raději se poraďte s někým zkušenějším.

You Might Also Like