Stinná strana internetu

Na internetu často surfujeme, relaxujeme nebo si dopisujeme s přáteli. Většina z nás vidí internet jako pozitivní vynález, jež zpříjemňuje žití. Ale co jeho opačná stránka? Taková, která může nabádat k nemocem, sebevraždám, nebo je dokonce zdokumentovávat a přidávat ke zhlédnutí online na internet.
Vybrala jsem pouze dva příklady, které spadají do kategorie stinné strany internetu.
srdce na břiše
ProAna blogy
Pro „Ana“ (anorexia) blogy, jsou stránky, které píšou mladá děvčata, jež nabádají další mladé dívky k anorexii. Nejen že sami autorky trpí touto vážnou chorobou, ale radí i dalším, možná zatím zdravím dívkám, jak dosáhnout anorexie. Autorky popisují anorexii jako něco krásného, povzbuzují se navzájem, sdělují si velice drastické rady ohledně hubnutí nebo nejezení.  Smutným faktem těchto stránek je, že návštěvnost je bohužel vysoká. Tyto stránky jsou rizikové právě pro mladé dívky, které se teprve v životě hledají a smiřují se se svou novou identitou, identitou ženy. Bohužel existuje velice málo blogů, kde by autorky naopak dívky podporovaly v sebepřijetí a v sebelásce.
Dark web
Většina z nás zná a používá pouze 4% internetu. Zde můžeme zařadit různé internetové články, poradny, Youtube, Facebook, ale i pornografii, tedy tu legální. Pak je tu druhá strana internetu zastupující 96%. Říká se jí Deep web, Dark web nebo zkrátka zakázaný internet.
Na Dark webu lze najít vše, co není legální nebo to, co je těžko dostupné pro obyčejného smrtelníka. Na tyto stránky nelze narazit omylem. Většina z nich je zaheslována a nepřístupna z normálních laických vyhledavačů.
Na Deep webu je mnoho reálných videí zachycují například sebevraždu, znásilnění dítěte či vraždu.
muž a deep web
Mimo tyto skutečnosti lze na Dark webu sehnat zbraně ze všech koutů světa, drogy nebo je zde možnost objednat si nájemného vraha. Bohužel i toto je skutečnost, která se děje. Na Dark webu se však neplatí normálními penězi, ale existují tak zvané bitcoin.
Je bohužel mnoho stránek a chytrých rádců, kteří vědí a rádi poradí, jak se na Dark web dostat – jde to. Na druhou stranu je to velice riskantní a můžete tam spatřit věci, na které nemusíte zapomenout. Nestal se jeden příběh, kdy jedinec objevil na Dark webu něco, co poznamenalo a pronásledovalo ještě dlouho dobu.
Tak co? Stále vidíte internet jako primární pozitivum?

You Might Also Like