Živnostník nebo s.r.o. aneb jaká forma podnikání je výhodnější?

Jestliže vás při pomyšlení, že ráno musíte vstát a jít opět do práce mrazí, určitě jste již zvažovali možnost začít podnikat. Jenže jak na to? Je výhodnější být OSVČ nebo firmu s.r.o.? Obě formy mají svá pro a proti. Zdánlivě složitější začátky právnických osob mohou být z dlouhodobého pohledu výhodnější než podnikání na živnostenský list. Pojďme se podívat na jejich srovnání.
start podnikání

Výhody a nevýhody OSVČ

+ rychlé a snadné založení
Založit živnost si můžete na kterémkoliv Živnostenském úřadě pomocí jednotného registračního formuláře, kterým si ohlásíte živnost, zaregistrujete se k dani z příjmu a zároveň to oznámíte správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Bohužel v praxi si pro jistotu musíte na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zajít ještě zvlášť.
+ daňová evidence
pojištění podnikatelů

Živnostník nemusí vést podvojné účetnictví, ale pouze daňovou evidenci, kam zaznamenává své příjmy a výdaje, případně se rozhodne pro paušál. Díky tomu si nepotřebuje platit účetní, ale vše zvládne sám nebo s pomocí některého z chytrých účetních softwarů.
– platí zdravotní a sociální pojištění dle výše příjmu
Tyto položky si nemůže odečíst z daní a má-li vyšší výdělek než v předešlém roce, navýší se mu měsíční zálohy. Vždy zaplatí alespoň minimální základ.
– nezastupitelnost
OSVČ je jedna fyzická osoba, která jen velmi těžko může na někoho delegovat své povinnosti. Je pevně spojena se svým podnikání a podniká svým jménem, které se tak stane jeho značkou.
– firma zaniká s ukončením živnosti
Živnost nelze prodat, předat nebo darovat. Dokonce ji nelze ani dědit, případný dědic si zakládá novou živnost.
– ručení za závazky celým majetkem
Za své závazky ručí živnostník vždy celým svým majetkem, tedy i majetkem své rodiny.

Výhody a nevýhody s.r.o.

+ daňová povinnost
Daňová povinnost může vycházet lépe, protože se vypočítává ze skutečného zisku. Společník si nemusí vyplácet mzdu.
+ kontinuita
Firma není spojená s jednou osobou. Lze jejím vedením pověřit společníka nebo prokuristu, případně firmu prodat. Jméno a pověst si firma buduje dlouhodobě.
+ ručení za závazky
Společnost za své závazky ručí celým svým majetkem. Tedy nikoliv soukromým majetkem společníka nebo jednatele. Výše ručení proto závisí na výši majetku, který může být jen pár tisíc nebo miliard.
– složitější založení
Založení s.r.o. je administrativně náročné, neboť je nutné mít sepsanou smlouvu, vložené základní mění, získaná živnostenská oprávnění, příp. koncesi a nakonec provést zápis do obchodního rejstříku a registraci u finančního úřadu. Obejít tyto starosti lze koupí již založené s.r.o., tedy firmy „na klíč“.
– náročná administrativa
Právnické osoby musí vždy vést podvojné účetnictví. Proto je nutné počítat s náklady na profesionálního účetního.

You Might Also Like