Cestovní ruch jako příležitost i ohrožení

Cestovní ruch je velmi atraktivní oblast podnikání. Není tedy divu, že je enormní zájem o studium tohoto oboru a to jak středoškolského, tak vyššího odborného i vysokoškolského.

Cestovní ruch samozřejmě má velký přínos pro daný region a to z hlediska ekonomického (rozvoj pracovních příležitostí, zdroj kapitálu), sociálního(lepší služby a oživení místních tradic). Přináší ovšem také rizika vlivem méně zodpovědných turistů jako třeba škody na životním prostředí.

Znamená tedy příležitost a ohrožení a je v zájmu zodpovědnosti komunálních politiků, aby se touto oblastí zodpovědně zabývali a eliminovali možná rizika.
 

Formy cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje oblast, která se rychle vyvíjí. Mění se a vyvíjí také požadavky potenciálních zákazníků, které mohou být například velmi specifické. Cestovní ruch tedy má různé formy. Jedná se především o formy rekreační, kulturně poznávací, lázeňsko-léčebné, sportovně rekreační, bussines tourismu (kongresová turistika), seniorskou, mládežnickou, venkovskou (agroturistiku), mimo veřejné formy (chalupaření), další (náboženská, lovecká).

Toto je samozřejmě obecné rozdělení. Můžeme se setkat i s různými zajímavými formami cestovního ruchu jako například:

·         Zdravotní turistika– není myšlena lázeňská. Jsou místa, kde se lidé vydávají za účelem například plastických operací, speciálních zdravotních zákroků atd.

·         Gastroturistika– forma, která se stává stále oblíbenější. Jsou lidé, kteří dokáží doslova procestovat svět kvůli kulinářským zážitkům

·         Filmový cestovní ruch– cestování na místa, kde se natáčely kultovní filmy či seriály.

·         Dark turistika– cestování na místa spojená s tragédií nebo neštěstím. (Terezín, Oswietim)

·         Gay and lesbian turistika– GL turisté představují dobré a solventní zákazníky a proto se na tento typ turistiky zaměřuje čím dál více cestovních kanceláří.
 

You Might Also Like