Vytvořte si finanční rezervu pomocí investice

Nejdříve je nutné rozhodnout se, proč si chcete vytvořit rezervu . Toužíte po dražší dovolené? Chcete dětem usnadnit studium na vysoké škole? Nebo jen chcete být připraveni na neočekávané výdaje? Dále si promyslete, kolik peněz jste schopni odkládat, jak dlouho je můžete postrádat,  jaké riziko jste ochotni podstoupit a tedy jaký výnos můžete očekávat (čím větší riziko, tím větší potenciální výnos).

V současné době nízkých úrokových sazeb se nevyplatí nechávat peníze na běžných ani spořících účtech.

Investičních možností je několik:
·         Stavební spoření stále ještě patří mezi relativně výnosné nástroje díky státní podpoře, ta však klesla z původních 4 500 Kč na 2 000 Kč za rok a je zde závazek trvání smlouvy po dobu šesti let. 

·         Penzijní spoření má za úkol vytvořit rezervu na důchodový věk.  Současné doplňkové penzijní spoření může v případě zvolení dynamické strategie na 30 let přinést roční výnos 4 – 5 %, navíc je dotováno státem (až 230 Kč/měsíc a daňová úleva 1800 Kč/rok). Peníze lze však využít až po dosažení důchodového věku.

·         Výhodou podílových fondů je jejich různorodost, transparentnost a poměrně vysoká likvidita. V případě potřeby musí investiční společnost převést prostředky z podílového fondu na váš běžný účet do 15 pracovních dnů. Další velkou výhodou je diverzifikace, tzn.  že své volné prostředky rozkládáte mezi stovky firem. Ideálně je pak vaše portfolio složeno tak, abyste si mohli tvořit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rezervy. Nevýhodou je vstupní poplatek, který činí až  5 % z investované částky a správní poplatek, který dosahuje 0,5 – 2,5 % ročně z objemu majetku.  Při správném rozložení portfolia lze v dlouhodobém měřítku očekávat roční výnos okolo 5 %.

·         Kapitálově náročnější nvesticí je koupě nemovitosti, kterou posléze dráž prodáte nebo kterou budete pronajímat. Vlastnictví však není zadarmo. Je potřeba platit náklady na údržbu nemovitosti, platit daně z nemovitosti, podstupujete riziko problémů s nájemníky, příp. s hypotékou, která byla na nemovitost použita.

·          Investice do akcií, komodit nebo umění mohou být rizikové a jsou určeny spíše pro zkušenější investory.

You Might Also Like