Bouřka – krásná podívaná, ale nebezpečná síla

Již v pravěku měli lidé panickou hrůzu z bouřek, které považovali za boží trest. Římané byli dokonce přesvědčeni o tom, že jeden z římských bohů Jupiter metá blesky vytvořené ze sopečného magmatu.
Stejně jako zatmění měsíce či slunce, byl obrovský záblesk a ohlušující zvuk pro tehdejší obyvatele nevysvětlitelným jevem a vše nevysvětlitelné bylo přiřčeno právě Bohu.
bouřka nad vojenským letištěm
Průkopníkem v ochraně proti bleskům byl Čech
Až v roce 1750 objevil český vynálezce, katolický kněz a přírodovědec Prokop Diviš, jak se zničujícím důsledkům blesku bránit. Diviš zjistil, že blesk je silný elektrostatický výboj doprovázený silnými světelnými emisemi, které si hledají nejkratší cestu k protikladnému náboji. Ten obsahují především vrcholky stromů, vysoké budovy a v případě vysoké vlhkosti vzduchu i prostá zem.
Vysvětlení, proč dochází k častým zásahům budov od blesků, bylo na světě a právě český vynálezce byl prvním člověkem, který si patentoval ochranu proti bleskům, hromosvod. Je pravdou, že vědecká obec dlouhá léta tvrdila, že vynálezcem hromosvodu byl americký diplomat a přírodovědec Benjamin Franklin, ale ten svůj patent zaregistroval až o deset let později, než náš Diviš.
bouřka nad prérií
Dnes existují i elektronické hromosvody
Principem Divišova hromosvodu byl čtyřicet metrů vysoký stožár, na kterém bylo umístěno několik křížů se čtyřmi sty hroty spojenými několika řetězy se zemí. Dnešní mechanické bleskosvody jsou tvořeny soustavou nerezových či měděných drátů tažených po hřebeni střechy, které spojují nejvyšší body budovy a jsou na několika místech spojeny se zemí.
Nejmodernější ochranou proti účinku bleskového výboje jsou tzv. aktivní hromosvody. V tomto případě je na nejvyšším bodu chráněné budovy umístěn krátký stožár, na němž je upevněna hlavice obsahující elektronické zařízení reagující na aktivní změnu elektrostatického pole. Výhodou tohoto typu hromosvodu je minimální zásah do budovy a pouze jediný svod do země.
blesky nad městem
Co je nutné udělat k ochraně budovy?
–          nechat si odbornou firmou nainstalovat hromosvod
–          pamatovat si, že hromosvod musí instalovat specialisté z elektro oborů nikoliv např. klempíři, rozhodně se nesmíme pustit do instalace sami
–          každých pět roků je potřeba nechat hromosvod zrevidovat odbornou firmou
–          rozhodně se nesmíme spoléhat na blízkost vysokého stromu, ne vždy totiž platí, že blesk zasáhne nejvyšší bod

You Might Also Like